trykksak

Forlaget Space Poetry v. Jesper Fabricius og Åse Eg Jørgensen 16.-19. februar 2010

February 8, 2010 - 14:49 -- Anonymous (ikke bekreftet)

Kort workshop med det danske forlaget Space Poetry, om kunstnerpublikasjoner, trykksaker og bokproduksjon. Masterne har forrang. Maks 18 deltagere. Det kommer liste på døren til seminarrommet.

Short workshop with the danish artpublishing Space Poetry, on artist books, printed matters, catalogues etc. Priority: masters, then open to others. Max 18 students. See list on the seminar room door.

Subscribe to RSS - trykksak

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20