|| << O >> || exhibition

09.02.2018 - 20:00 to 18.02.2018 - 17:00
Add to Calendar
Galleri KiT
Other
Open to the public

|| << O >> ||
Emilie Lærkner, Kari Ann Lending, Vilde Rudjord, Ida Westberg

Group exhibition in Gallery KiT.

Opening February 9th at 20.00

February 9th – February 18th
Monday - Friday 16:00 - 20:00
Saturday - Sunday 12:00 - 16:00

II<>II is an exhibition made by four people who try to become one. Through collective rituals, fluxus-inspired instructions and openness to the process, the exhibition has grown and continues to grow as we open up and welcome you into the group.

Exhibitors:
Emilie Lærkner
Vilde Rudjord
Ida Westberg
Kari Ann Lending

II<>II er en utstilling laget av fire mennesker som prøver å bli en. Gjennom kollektive ritualer, fluxus-inspirerte instruksjoner og åpenhet til prosessen har utstillingen vokst og fortsetter å vokse når vi åpner opp og ønsker deg velkommen inn i gruppen.

Utstillere:
Emilie Lærkner
Vilde Rudjord
Ida Westberg
Kari Ann Lending

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20