Stipendiatutstilling

Geir Harald Samuelsen, stipendiat ved Kunstakademiet i Trondheim, viser utstillingen "Gravitasjonens bilder" på Galleri Kit fra 21. til 07. april.

Har fjellklatring noe med kunst å gjøre? Kan fingerstyrke og spesialiserte klatreferdigheter brukes til å produsere bilder og video? Kan et kunstprosjekt si noe om den gjennomgripende, globale spesialiseringstendens som kjennetegner det moderne samfunn? Kunstner og stipendiat Geir Harald Samuelsen mener ja.

Med video, lyd, foto og tegning tematiserer Samuelsen et (klatrende) menneskes bevegelsesmønster i uvanlige, romlige situasjoner, både i fjellet, i urbane omgivelser og på atelieret. Han klatrer i fjell med et kamera i munnen, han filmer seg selv mens han beveger seg langs viduene på sitt atelier uten å berøre gulvet og han lager store tegninger der det å gripe tak i papiret både er en utfordring i seg selv og en måte å lage bilder på. Arbeidene hans har utspring i performance og video samt maleri som er hans opprinnelige medium.

Utstillingen er en del av hans stipendiatprosjekt i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og KIT/NTNU. Andre deler av prosjektet vises for tiden på Trondheim Kunstmuseum i utstillingen "The Optimal Grip" fra 16. februar til 24. mars.

Samuelsen sier følgende om prosjektet:
"Gravitasjonens bilder" handler om kontroll, fare, spesialiserte ferdigheter, fall, og det å befinne seg midt i og utenfor en situasjon på samme tid. Prosjektet viser en vei inn i naturen som er både kroppslig og direkte og som på den måten skiller seg fra romantikerens mer distanserte blikk på naturen."

File attachments: 

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20