Compose tips

Text Formats

Filtered HTML

 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <pre> <p> <iframe>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Beskrivelse av merkeDu skriverDu får
  Ankre brukes til å lage lenker til andre sider.<a href="https://www.kit.ntnu.no">KIT</a>KIT
  Uthevet<em>Uthevet</em>Uthevet
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Sitert<cite>Sitert</cite>Sitert
  Kodetekst brukes til å vise programmeringskildekode og liknende<code>Kode</code>Kode
  Usortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ul> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ul>
  • Første punkt
  • Andre punkt
  Sortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ol> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ol>
  1. Første punkt
  2. Andre punkt
  Ingen hjelp tilgjengelig for merket li.
  Definisjonslister ligner andre HTML-lister. <dl> begynner definisjonslista, <dt> begynner definisjonstermen og <dd> begynner beskrivelsen av definisjonen.<dl> <dt>Første ord</dt> <dd>Første definisjon</dd> <dt>Annet ord</dt> <dd>Andre definisjon</dd> </dl>
  Første ord
  Første definisjon
  Annet ord
  Andre definisjon
  Ingen hjelp tilgjengelig for merket dt.
  Ingen hjelp tilgjengelig for merket dd.
  Ingen hjelp tilgjengelig for merket img.
  Forhåndsformatert<pre>Forhåndsformatert</pre>
  Forhåndsformatert
  Avsnittsmerker legges vanligvis til automatisk, men du kan bruke dette merket for å sette inn ekstra avsnitt.<p>Første avsnitt</p> <p>Andre avsnitt</p>

  Første avsnitt

  Andre avsnitt

  Ingen hjelp tilgjengelig for merket iframe.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  TegnbeskrivelseDu skriverDu får
  og-tegnet&amp;&
  Større enn&gt;>
  Mindre enn&lt;<
  Siteringstegn&quot;"
 • Linjeskift og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> og avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, sett inn noen ekstra tomme linjer.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Linjeskift og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> og avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, sett inn noen ekstra tomme linjer.

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20