Exchange information and programs

Exchange information - for KIT students

_English [Norwegian Below]_

When can I go on an exchange?: - BFA Autumn and Spring 2nd year, Autumn 3rd year.
Who can help you with what?
• Your advisor/faculty/department - everything to do with academic questions concerning your studies abroad including e.g. which institutions are best for your program and what courses to take.
• Office of international Relations - practical issues related to planning, the application process, deadlines, etc.

*Application deadlines Erasmus*
1 March (for departure in Autumn/Spring) and 1 October (for departure in Spring).
_Please note that some universities have earlier deadlines. Please see the deadline page (in Norwegian) for more information_
Erasmus Coordinator KIT: bente.dragsnes@ntnu.no

*Application deadlines Kuno/Norplus*
April 1st November 1st (but please note that some universities have earlier deadlines)
Kuno Coordinator KIT havard.karlsen@ntnu.no

*For applicants outside of KIT, for the exchange programs*
Application deadlines
•Starting spring semester: 1 October
•Starting autumn semester: 1 May

*How to apply*
You can apply to stay for one or two semesters as an exchange student or free mover at NTNU by using the application form found at this page
http://www.ntnu.edu/studies/exchange_students/how_to_apply

You should send a portfolio directly to The Academy of fine art in Trondheim, with a copy of the application form you fill out at the NTNU international office pages.
The Trondheim Academy of Fine Art
7491 Trondheim
Norway.

Coordinator Erasmus at KIT, Bente Anita Dragsnes (bente.dragsnes@ntnu.no)

Coordinator Kuno/Norplus at KIT, Håvard Karlsen (havard.karlsen@ntnu.no)

_Norwegian [English Above]_

Når kan du dra på utveksling:
BFA - høst- og vårsemesteret i 2. året - høstsemesteret i 3. året

Alle som er på utveksling må huske at de fremdeles er KIT-studenter og skal derfor:
-betale semesteravgift (student web)

*Erasmus*
Søknadsfrister:
Søknadsfrist for utveksling ved de fleste læresteder
(enkelte skoler har egne frister) Høstsemesteret 1.mars Vårsemesteret 1.oktober

Hvordan søke utveksling:
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
Vår kontaktperson ved internasjonal seksjon er Wolfgang Laschet (wolfgang.laschet@ntnu.no)
Kontaktperson KIT, Bente Dragsnes (bente.dragsnes@ntnu.no)

♦ gå inn på sidene til International avdeling,
♦ norske sidene
♦ nederst på siden velger man søknadsskjema
♦ fyller ut skjemaet elektronisk og sendes
♦ print ut en kopi som underskrives av student og hovedlærer sendes pr post til internasjonal seksjon
♦ søknad som sendes til skolen det søkes på må inneholde:
- dokumentasjon/portfolio
- cv
- motivasjonsbrev
- e-postadresse og annen kontaktinformasjon
- all tekst må være skrevet på engelsk
• Studenten må søke forhåndsgodkjenning ved KIT. (leveres adm. KIT)

*Kuno/Nordplus*
http://www.kuno.ee/

Søknadsfrister:
Søknadsfrist for utveksling ved de fleste læresteder
(enkelte skoler har egne frister)
høstsemesteret 1.april
Vårsemesteret 1.november
Kontaktperson KIT, Håvard Karlsen (havard.karlsen@ntnu.no)

Hvordan søke utveksling:
♦ søknadsskjema hentes på kontoret
♦ søknadsskjema og dokumentasjon av arbeidet leveres til Håvard i god tid før fristen. KIT vil sende inn søknaden til skolen det søkes utveksling til.

KIT studentene kan ikke søke utveksling til Oslo og Bergen.

Kuno/ Nordplus søkere må også registrere seg i internasjonal avdelings søknadsskjema på http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema. Det er kun den elektroniske registreringen de trenger.

Alle som har vært på utveksling må ha med seg bekreftelse m/studiepoeng fra vertsskolen.
Denne skal leveres til Bente når du/dere kommer tilbake.

Key areas: 

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20