Blogger

Fagpolitisk seminar under Trondheim Open

Vi har invitert leder for Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal, leder for Nordnorske billedkunstnere Trygve Luktvasslimo og leder for Bildende kunstneres forening Hordaland Vilde Salhus Røed til å diskutere kunstpolitikk framover.
Hvor går regjeringens politikk på kunstfeltet og hvordan kan vi arbeide for å bedre vilkårene for kunstnerne både på regionalt og nasjonalt plan?

TBK satser på mer regionalt samarbeid framover og dette er en inngang til å tenke rundt aktuelle problemstillinger.

Publikum inviteres med i samtalen.

Kunstsamling på St. Olavs - seminar på TSSK

Trøndelag senter for samtidskunst

Torsdag 2. okt kl 15 – 17

Sjefsarkitekt Ragnhild Aslaksen og kunstkonsunlent Edith Lundebrekke presenterer arbeidet med «visuelle vitaminer» og den omfattende samlingen av samtidskunst på St Olavs hospital. Vi får et innblikk i tankene, ideene og prosessene rundt det prisbelønnete sykehuset og arbeidet med kunsten på sykehuset.

Sider

Subscribe to RSS - blogger

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20