Looking for painting - Lecture by Thorbjørn Sørensen - Art and Common Space - All welcome

21.02.2020 - 13:00
Add to Calendar
Kunstarken
BFA 1st year
BFA 2nd year
BFA 3rd year
MFA 1st year
MFA 2nd year
Other
Open to the public

Looking for painting

Thorbjørn Sørensen (f. 1961) er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1982– 1986) og Statens Kunstakademi (1987-1991). Som lærere har han blant annet hatt Per Kleiva, 1989. Han debuterte på Høstutstillingen i 1991 med et realistisk selvportrett i atelieret. Neste steg var fotorealistiske portretter utført med billakk og airbrush. Han har vært representert ved tidligere Galleri Wang sammen med blant andre Vanessa Baird, Børre Sæthre og Torbjørn Rødland. Han er nå representert i Galleri K der han har hatt flere utstillinger, senest utstillingen Besøk av Herman 2018, der han viste portretter, kulltegninger og stripemaleri. Sørensen har vært med på en rekke gruppeutstillinger eksempelvis Sammensatt på Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) og Fellessentralen på Kunstnernes Hus 1998. I perioden 2004-2006 var han professor ved Kunstakademiet i Trondheim. I fellesskap med Hege Nyborg, Helen Sommer, Per Christian Brown, Ingrid Book & Carina Heden har han de siste årene deltatt og arrangert utstillinger i Stenersenmuseet 2014, Kikutstua 2017 og Haranger 2020. Sørensen arbeider i spennet mellom naturtro akvareller og abstrakte malerier. Fra studiene på 1990-tallet og frem til i dag har søken etter maleriske muligheter vært en pågående motivasjon.

Looking for painting

Thorbjørn Sørensen (b. 1961) is educated at the National Craft and Art School (1982– 1986) and the Academy of Fine Art, Oslo (1987-1991). As teachers, he has had Per Kleiva, 1989. He made his debut at the Autumn Exhibition in 1991 with a realistic self-portrait in the studio. The next step were photorealistic portraits performed with car paint and airbrush. He has been represented at the former Gallery Wang with Vanessa Baird, Børre Sæthre and Torbjørn Rødland, among others. He is now represented in Gallery K where he has had several exhibitions, most recently the exhibition Visit by Herman 2018, where he showed portraits, charcoal drawings and strip painting. Sørensen has participated in a number of group exhibitions, such as Composite at The Museum of Contemporary Art (National Museum of Art, Architecture and Design) and Fellessentralen at Kunstnernes Hus 1998. From 2004 to 2006 he was professor at KIT. Together with Hege Nyborg, Helene Sommer, Per Christian Brown, Ingrid Book & Carina Hedén, he has in recent years participated and arranged exhibitions in Stenersenmuseet 2014, Kikutstua 2017 and Kabuso 2020. Sørensen works in the tension between lifelike watercolors and abstract paintings. From the studies in the 1990s to the present day, the search for painterly possibilities has been an ongoing motivation.

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20