Offentlig og privat – og lengselen i det moderne med Gard Olav Frigstad

05.11.2019 - 13:00 to 17:00
Add to Calendar
Library
BFA 1st year
BFA 2nd year
BFA 3rd year
MFA 1st year
MFA 2nd year

DET OFFENTLIG OG DET PRIVATE –
OG LENGSELEN I DET MODERNE

Tirsdager og torsdag kl 13-17 over seks ganger, oppstart 5.11. kl 13 på biblioteket

Seminaret vil blant annet diskutere forskjellen på det moderne og det antikke skillet mellom offentlig og privat med utgangpunkt i:

Kapittel 2 av Hannah Arendts Vita Activa. s. 41-88, (Masterkopi blir lagt ut på biblioteket: ta kopi av teksten og legg masterkopien tilbake.)

Ett av formålene med seminaret er å sammenstille to verdner, over en avstand på over 2000 år, i synet på hva som hører til den offentlige, og hva som hører til den private sfære.

Sammenstillingen skal problematisere en moderne oppfinnelse kalt politisk økonomi, den viktigste disiplinen både for liberalister og marxister, som antikkens grekere ville forstått som en forveksling av offentlig (politisk) og privat (økonomi). Konsekvensen har iflg. Hannah Arendt vært en typisk moderne politisering av privatsfæren, og en oppløsning av det politiske i det grenseløse begrepet om det sosiale.

Avhengig av hva vi får tid til skal vi se på:

Charles Baudelaire: Det moderne livs skjønnhet. Fra Kunsten og det moderne liv, s.101-121, eventuelt utdrag: Kunstneren som verdensmann, som mann i mengden og som barn s 106-117 (+117-21)

Hugo Ball: Kunsten og tidssykdommen, 1926 (fra Peter Laugesen: Kunsthistorier – Det indre rums kosmonauter, s.161-3

Walter Benjamin: Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder, fra Kulturkritiske essays, s. 129-158

Hans Magnus Enzensberger: Bevissthetsindustri, fra Tilbaketogets helter, s. 23-37

Peter Englund: Om misnøye og andre historiske følelser, fra Fortidens landskap s132-6

Immanuel Kant: Ideer om en almen historie med henblikk på verdensborgerskap,

Immanuel Kant: Lysten og ulystens bok, fra Antropolpogie in Pragmatische hinsicht, fra Hva er mennesket? s.121-39

Meld dere på på gardfrig@khio.no

Beste hilsener
Gard Olav Frigstad

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20