"HMM MHM MMM" BFA 3 graduation show, Galleri KiT

04.05.2019 - 16:00 to 26.05.2019 - 16:00
Add to Calendar
Galleri KiT
BFA 1st year
BFA 2nd year
BFA 3rd year
MFA 1st year
MFA 2nd year
Open to the public

BFA 3 graduation show 2019, Co-ordinated by Piya Wanthiang

Opening: 04/05 kl.16 - 20
Location: Galleri KiT, Innherredsveien 7, 7014 Trondheim

Opening hours:
05/05 – 26/05
Monday - Friday 16-20
Saturday - Sunday 12-16

Velkommen til årets bachelorutstilling ved Kunstakademiet i Trondheim, der de uteksaminerende bachelorstudentene skal presentere sine verk. I løpet av tre år har de fordypet seg i ulike medier og oppdaget nye måter å se, diskutere og skape kunst.

Klassen består av ti kunstnere som holder på med maleri, fotografi, video, skulptur og installasjon. På utstillingen vil det vises et bredt spekter av medier og uttrykk i en balansert komposisjon. Her vil ulike narrativ formidles men utfallet avhenger av hvordan møtet mellom betrakter og kunstverk utspiller seg.

HMM
MHM
MMM

Du må nynne det, til du finner en rytme og melodi. Si det høyt når du står foran et kunstverk, uten å vite hvordan du føler eller tenker om det. Denne nynningen er øyeblikket som materialiserer en tenkende-følelse. Det oppmuntrer til en ikke-fornuftig, ikke-lineær, ikke-analytisk tankeprosess. Det markerer det øyeblikket før du har bestemt deg. Når kroppen din beveger seg med verket, resonerer med en bevegelse eller blir samstemt med noe. Kanskje det heller blir provosert, avskilt, irritert eller sint? Det å ikke tillate noe å eksistere i en latent tilstand, er å insistere på at forskjellige ting har lov til å eksistere, ved siden av, med hverandre, eller som foreslått i nyere materialistisk tenkning, gjennom hverandre.

Utdrag fra katalogtekst skrevet av Apichaya Wanthiang, assisterende professor ved Kunstakademiet i Trondheim. Oversatt fra engelsk.

-

Welcome to the BFA graduation show of 2019, presented by this year’s graduates at Trondheim Academy of Fine Art, where the graduating class will present their work. During the last three years they have worked with different mediums and discovered new ways of seeing, discussing and making art.

The class consist of ten artists that works with painting, photography, video, sculpture and installation. In this exhibition, different narratives will be conveyed but the outcome depends on how the meeting between viewer and artwork unfolds.

HMM
MHM
MMM

You have to hum it, until you find a rhythm and melody. Say it out load while standing in front of a work of art, not knowing yet how you feel or what you think about it. This humming is the moment that materializes a-thinking-feeling. It encourages a non sensical, nonlinear, non-analytical processing. It designates that moment before you’ve yet to make up your mind. When your body sways with the work, resonates with a movement or is attuned to something. Or is it rather provoked, disconnected, irritated or infuriated? The thing about not stating, or allowing something to exist within a latent state, is to insist that different things are allowed to exist, next too, or with each other or as proposed in new materialist thinking, through each other.

Excerpt from catalog text written by Apichaya Wanthiang, assistant professor at Trondheim Academy of Art.

Sigrid Sletten Bjelland / My Olsson Hallén / Victoria Zahl / Niklas Delin / Simen Tyse / Håvard Sagen / Louise Oredsson / Hilde Edvardsen / Jonas Greni / Kristine Wathne

Facebook arrangement: https://www.facebook.com/events/462463727628355/

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20