Faglig forum: CONSTANT. DECAY.

Thursday, January 9, 2014 - 19:00 to 21:00

Trøndelag Senter For Samtidskunst ønsker velkommen til årets første faglige forum. Førstkommende torsdag har vi invitert Charlotte Rostad, Trygve Ohren og Helena Holmberg for å diskutere utstillingsprosjektet Constant. Decay.

I oktober 2013 var en gammel rivningsklar bygård i Elgesetergate arena for en større gruppeutstilling i regi av RAKE visningsrom. I samtalen med kurator og prosjektleder ved Kunsthall Trondheim Helena Holmberg skal initiativtakerne bak utstillingen, Charlotte Rostad og Trygve Ohren fortelle om prosjektet, tankene bak og det som skjedde under Constant. Decay.
For mer informasjon om utstillingen Constant.Decay: http://rake.trondheim.no/visningsrom/index.php?/constantdecay/constant-decay/

Trøndelag senter for samtidskunst ønsker og sette søkelys på feltet Kunst i offentlige rom gjennom å bidra til at fagområdet kontinuerlig diskuteres, utfordres og undersøkes. Gjennom ulike typer presentasjoner, foredrag og møter tar vi utgangspunkt i ulike kunstneriske ståsteder og organisatoriske strategier for hvordan arbeide med utvikling av innhold, praksis og teori innenfor feltet.

NB! For de som ikke skaffet seg katalogen til Constant.Decay er den tilgjengelig denne kvelden til spotpris!

Velkommen!

Trøndelag Senter for Samtidskunst
Fjordgata 11, 7010 Trondheim
telefon (+47) 73 52 49 10
www.samtidskunst.no
Følg oss på Facebook

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20