Crash Test Dummies - BFA2 show at TKF

03.05.2018 - 19:00 to 06.05.2018 - 16:00
Add to Calendar
Other
BFA 1st year
BFA 2nd year
BFA 3rd year
MFA 1st year
MFA 2nd year

CRASH TEST DUMMIES
2BFA show -
3-6th may 2018
Trondhjems Kunstforening, Bisbegata 9.
Opening: Thursday 3rd of May 19.00

ENG
Crash test dummies are full-scale anthropomorphic test devices (ATD) that simulates the dimensions, weight proportions and articulation of the human body, and is usually instrumented to record data. The more advanced dummies are sophisticated machines designed to behave as a human body and with many sensors to record the forces in its environment.
Trondheim kunstforening (TKF) is excited to present Crash Test Dummies—an exhibition by 11 bachelor students concluding their second year at Trondheim Academy of Fine Art. This groundbreaking event will be the first 2BFA show in Trondheim. Artistic manifestations through a vast array of mediums are being conjured at the present. The exhibition opens at TKF on May 3 at 19:00 and will be on view through May 6, 2018.

NOR
Crash test dummies er fullskala antropomorfe testenheter som simulerer dimensjonene, vektforholdene og artikulasjonen av menneskekroppen, og er vanligvis instrumentert til å registrere data. De mer avanserte dummiene er sofistikerte maskiner designet til å oppføre seg som en menneskekropp og med mange sensorer for å registrere kreftene i sitt miljø.
Trondheim kunstforening (TKF) er begeistret for å presentere Crash Test Dummies-en utstilling med 11 bachelorstudenter som avslutter sitt andre år på Kunstakademiet i Trondheim. Dette banebrytende arrangementet blir det første 2BFA-showet i Trondheim. Kunstneriske manifestasjoner gjennom et stort utvalg av medier blir skapt i lesende stund. Utstillingen åpner på TKF 3.mai kl. 19:00 og vil være åpent til og med 6.mai 2018.

All the best,
2BFA KIT

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20