Bachelorprogram billedkunst

Link to English information on the BFA program: https://www.kit.ntnu.no/en/bachelors

Om studieprogrammet

På Kunstakademiet i Trondheim har du de beste vilkårene for å utvikle en samtids- og samfunnsrelevant kunstnerisk praksis med gjennomslagskraft. Kunstakademiet er tilknyttet Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), som med stor bredde av fagområder, skaper en tverrfaglig sammenheng mellom kunst, teknologi og samfunn.

Bachelorstudiet er lagt til rette for at du får utviklet ditt kunstneriske potensiale. Læringsmiljøet tiltrekker seg studenter og lærere fra hele verden, og forankrer internasjonal utsyn og innsikt i undervisning og forskning. Kunstakademiet ved NTNU er en levende organisme preget av åpenhet, vitalitet og fleksibilitet.

Med utgangspunkt i studiobasert undervisning arbeider studentene på både individuelle og kollektive prosjekter. Prosjektene støttes opp av kurs i tekniske evner og praksisrefleksjon -Tools of reflection / Verktøy for refleksjon – som er koblet til akademiets tekniske verksteder. Her oppfordres det til arbeid både på tvers av og innenfor enkelte medier. Alle studenter ved Kunstakademiet får tildelt eget studioplass og tilgang til gode verksteder for foto, grafikk, tre, metall, gips, video og lyd.

Utstilling er en sentral del av den kunstneriske utdannelsen. Ved å stille ut et arbeid virkeliggjøres det kunstneriske potensialet og det skapes en kreativ selvtillit hos studenten. Derfor har bachelorstudiet ved Kunstakademiet plassert utstillingspraksis sentralt i studieplanen. Studentene stiller ut på årlig basis og støttes opp av spesifikt tilrettelagte workshops og veiledning rettet mot utstillingspraksis.

Som student stilles det store krav til din deltakelse – og til din evne for selvstendig arbeid. Du mottar i gjengjeld kunstnerisk spesialisert undervisning i høyeste kategori, hvor din kunstneriske utvikling står i fokus gjennom hele utdannelsen.

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet er et program ved Kunstakademiet, som offisielt er et institutt under Fakultetet for Arkitektur og Design ved NTNU. Studiet er treårig og gir tilsammen 180 studiepoeng. Det foretas en semestervis internvurdering av studenten basert på en strukturert muntlig presentasjon av studentens arbeid under semesteret samt deltakelse i valgemner. Semestervurderingen foretas av hovedveilederen supplert av en annen intern veileder. Studenten leverer en skriftlig rapport til hovedveilederen mot slutten av hvert semester med stigende nivå, som kulminerer med BFA-teksten på 6. semester. Dette brukes som del av vurderingsgrunnlag.

Det er obligatorisk å delta på gruppemøter og individuelle samtaler med hovedveilederen hvert semester gjennom hele studiet, samt to kurs eller områdeemne/ex.phil. Alle studenter skal delta i de årsbaserte utstillingene og Åpent Akademi-utstillingen ved slutten av høstsemesteret.

Bachelorstudiet er et fulltidsstudie fordelt på individuell/kollektiv studioarbeid, inklusiv veiledning og kritikklasser, og kursbasert læring i både teori og praksis. Fordelingen varierer i henhold til undervisningsblokker med mellom 3 til 6 ukers varighet, med en overordnet årlig fordeling på ca. 40% timeplanfestet undervisning og 60% egeninnsats.

Studiets oppbygging: https://www.ntnu.no/studier/bbk/oppbygging

Fagstab ved Kunstakademiet i Trondheim

Professor Anne-Karin Furunes
Professor Leslie Johnson
Professor Felix Gmelin
Assistant Professor Gard Frigstad
Professor Nabil Ahmed
Professor Alex Murray-Leslie
Head of Department, Professor Jacob Jessen

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20