Bachelorprogram billedkunst

Det søkes opptak gjennom NTNU søknadsweb: http://www.ntnu.no/studier/bbk/opptak
Søknadsfrist: 15. mars

Link to English information on the BFA program: https://www.kit.ntnu.no/en/bachelors

Kunstakademiet i Trondheim tilbyr et 3 årig bachelorprogram i billedkunst (BFA). Bachelorstudiet er basert på studentens eget kunstneriske arbeid, supplert av ulike kurs, workshops, seminar og forelesninger. Studentene kan bevege seg fritt mellom ulike medier, materialer og spesialiseringer, som inkluderer maleri, skulptur, tegning, foto, grafikk, video, lyd, performance og installasjon. Hver student har en hovedveileder som følger studentens utvikling gjennom regelmessige gruppemøter og individuell veiledning.

Hovedfokus til BFA studiet er at studenten skal fra første semester begynne å utforske sin kunstneriske praksis for å definere egne interesser, temaer og metoder. I løpet av tre år skal studenten ha vært gjennom flere prosjektperioder, flere evalueringer og dialoger, og skal ha etablert en plattform for videre kunstnerisk utvikling, enten som profesjonell utøvende kunstner, eller gjennom videre studier på masternivå.

Alle studenter ved KiT får egen atelierplass og tilgang til gode verksteder for arbeid med foto, grafikk, tre, metall, gips, video og lyd. Akademiet har også et stort utstillingsrom, Galleri KiT, som brukes både til studentutstillinger, inviterte kunstnere, undervisningsprosjekt og workshops. Utenfor akademiet driver studentene sitt eget galleri "Blunk" hvor det vises arbeid av både KiT-studenter og inviterte fra andre akademier i Norden. KiT har også tett kontakt og et godt samarbeid med det profesjonelle kunstmiljøet i Trondheim, inkludert Trondheim Kunstmuseum, Trondhjems Kunstforening, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Babel Visningsrom og Rake Visningsrom.

Opptak til BFA studiet er todelt. I første omgang skal søkere sende inn søknadsskjema med dokumentasjon/portefølje i digitalt format. Utifra innsendt materiale vil opptakskomitéen velge ut kandidater som blir innkalt til intervju ved slutten av vårsemesteret. Intervjuene er todelt: felles presentasjon av en liten gruppe søkere (to grupper per dag) og individuelt intervju med jury, bestående av professorer og en studentrepresentant. I løpet av intervjudagen vil søkere også få omvisning i lokalene og anledning til å treffe studenter.

Fagstab ved Akademiet:

Universitetslektor Piya Wanthiang
Universitetslektor Gard Frigstad
Professor Anne Karin Furunes
Professor Mads Gamdrup
Førsteamanuensis Simon Harvey
Professor Jacob Jessen
Professor Jon Arne Mogstad
Professor David Rych
Førsteamanuensis Michelle Teran
Professor Jeremy Welsh
Instituttleder, Professor Florian Schneider

File attachments: 

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20